Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Topic: Rättsröta, skola, familj...

Från en e-postlista i januari 2007

Jag frågar "Olle" om skola, myndigheter och hemundervisning.

Olle wrote:

Som en anekdot kan jag nämna att den kommunala skolan i [stad] fungerade så dåligt för vår son, då 14 år gammal, att vi som föräldrar tvingades ta honom ur skolan till dess att problemen åtgärdats. Vi informerade skolans kurator om skälen till vår åtgärd, begärde att han skulle få hemundervisning till dess att skolan löst problemet, hänvisade till ansvaret som vi har enligt föräldrabalken samt med förhoppning om en omedelbar lösning.

Vad gör då skolan? Anmäler oss enligt socialtjänstlagen om missförhållanden i hemmet med hänvisning till att vår son for illa av att inte få gå till skolan för föräldrarna. En ren provokation med falsk tillvitelse i syfte att tvinga oss till underkastelse. Det var dessutom kuratorn själv som upprättade anmälan till socialtjänsten, om än på uppdrag av skolans rektor.

Nu förstod inte skolan riktigt vem de hade att göra med, vilket gav som resultat att både socialtjänsten och skolverket klandrade skolan i stället för oss. Men vilken annan förälder som helst kunde satt sina barn riktigt i skiten, genom att reagera med ryggmärgsreflexen och bett såväl socialtjänst som skola att dra åt helvete.

Men det här är ytterligare ett exempel på hur statens kontrollmakt och samtidigt myndigheternas godtycke och utnyttjande av lagarna gentemot medborgarnas (i alla fall i många fall) okunskap, kan sätta rättssäkerheten ur spel. Allting har ett samband. Och tillräckligt många exempel bildar så småningom den där rättsrötan som jag varit inne på i ett otal tidigare inlägg.

Ett problem är att myndigheterna allt som oftast kan gömma sig bakom sekretessen varför det är svårt att få insyn och tillräckligt många offentliggjorda exempel.

Mischa wrote:

- Då finns troligen ert "fall" med i protokoll från socialnämnden?

Olle wrote:

Ja, det är en rimlig bedömning. Annars är det mörkläggning. ;-)

Mischa wrote:

- Föräldrabalken... har du möjlighet att citera den, det ni hänvisade till i ert fall?

Länk till Föräldrabalken

Olle wrote:

Ok, det handlar om FB:6 kap. 1 §. Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47).

Vi menade helt enkelt att skolans agerande förhindrade oss som föräldrar att fullfölja vårt lagtvungna ansvar att skydda vårt barn enligt FB: 6 kap. 1 § (dock; kroppslig bestraffning undantagen).

Jag varken har eller har haft något problem med föräldrar som tar hand om sina barn på bästa sätt. Vem skulle bättre kunna göra det? Staten? (Tillåt mig gapskratta!)

Jag har en kopia på beslutet, där socialnämnden konstaterar att problemet förelåg i skolan och inte i hemmet. Det behövdes dock inte någon större utredning för att komma fram till det. ;-)

Däremot tror jag fortfarande på en viss interaktion mellan barn och samhälle i övrigt, men det gör nog du med. Det handlar väl bara om utgångspunkten; att grunden lämpligast bör läggas i familjen och att staten ska ge [sjutton] i att dra ner våra barn i ett träsk av upparbetad skitpedagogik och utbilda dem rakt i fördärvet.

Mischa wrote:

- Att värdera statens metoder för "träsk", "skitpedagogik" och "fördärv" får stå för dig.

Olle wrote:

Och det gör [jag] i fallet med min sons högstadieskola. Att det sedan finns både kommunala skolor och enskilda lärare som har utmärkta värderingar och bra pedagogisk insikt är jag övertygad om. Liksom att det motsatta förhållandet lika säkert finns som exempel både bland friskolor och hos individuella idioter som slirat in på läraryrket. Vårt problem bottnade för övrigt och i huvudsak i ett skolledningsproblem, inte i ett lärarproblem.

Ett av de dråpligaste försöken att misskreditera oss var anklagelsen om att han misstänktes använda droger på grund av att han "jämt var så trött i skolan". Ett måhända inget ovanligt tonårsfenomen för en erfaren pedagog, men det innebar ju naturligtvis en möjlighet att rikta uppmärksamheten från skolan mot familjen. Första gången sonen nämnde för mig att "skolan tror att jag knarkar", log jag bara och trodde att han skämtade. Andra gången han uttryckte samma sak, skrattade jag högt och visade tydligt att jag tyckte sonen hade humor. Tredje gången förstod jag att det var sant och jag kontaktade skolan i syfte att förhöra mig om grunderna för anklagelsen.

Jodå, "han visade tydliga tecken på att använda droger för han var så trött". Jag meddelade familjen de nyupptäckta medicinska rönen och bad om förslag. Vad skulle vi göra? "Kan jag inte göra ett drogtest så att jag får något slags papper att köra upp i röven på skolan?", frågade sonen. Sagt och gjort. Jag kontaktade den lokala vårdcentralen om sonens förfrågan, vilket skapade en hel del turbulens. Ty något sådant hade de aldrig varit med om tidigare. "Det brukar vara socialtjänsten som begär drogtester", hette det. "Min son vill ha ett papper att själv visa skolan", säger jag. Han fick sitt papper.

Det här exemplifierar ur ett personligt perspektiv hur staten missbrukar sin ställning och visar hur myndigheters godtycke kan drabba en enskild person. De flesta sådana här exempel döljs normalt bakom konsekvent hävdad sekretess, kanske därför att tillräckligt många enskilda fall skulle riskera att visa på ett mönster? I Sverige, föregångslandet för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Rättsröta, skola, familj...

Länk till att ladda hem Föräldrabalken:

http://www.skola.gr8.se/dokument/index. … 49-381.pdf

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!