Klicka här för att registrera direkt och kasta dig in i Forumet - då ser du även medlemmarnas avdelningar och kan skriva inlägg!   Click here to register and throw yourself into the Forum now - then you can see the members' areas and write your own posts!

Start
Forum
Dokument
Media
Info
Banners

Den 16 juni 2009 presenterade Utbildningsdepartementet ett förslag till ny skollag.
I juni 2010 röstade Riksdagen för den.
Med några få ord gjordes hemundervisning i det närmaste omöjlig.
Läs mer på
Hemundervisningsbloggen och Rohus!

Rohus skrev ett digert remissvar som man helt struntade i. Mer info finns på Rohus Blogg.

Välkommen att diskutera nya skollagen här på SkolaForum!

Men viktigast just nu:
Skriv under Namninsamlingen för att Bevara Hemundervisning
som ett möjligt alternativ till skola i framtiden.

June 16, 2009, the Ministry of Education presented a proposal for a new school law.

In June 2010, the Parliament voted for this proposal.
With a few words, they made home education virtually impossible in Sweden.
Read more at
Rohus!

Rohus wrote a voluminous response to the proposal, which they totally ignored.

Welcome to discuss the proposal at this School-Forum!

But most important now:
Sign the Petition for preserving the Right to Home Educate as a possible alternative to school, for the future.

Välkommen till Forumet för
allt om Barn, Utbildning och Skola
Welcome to the Forum about
Children, Education, and School
Många står undrande inför hur skolan utvecklades till vad den är idag. Debatten går varm i media. Är den ett misslyckande? I behov av reform eller revolution?

Nu kan vi äntligen ventilera våra tankar och funderingar kring begreppet skola - på ett ställe.

Varför blev det så här? Är skolan från början något annat än vad vi trott? Finns det alternativ? Vad säger och tänker Staten - och vilken roll borde de ha? Hur har andra familjer gjort? Kan vi förändra nuläget, eller måste vi lämna ett sjunkande skepp?

Välkomna, ni som känner så här - och ni som redan vet och förstår, ni som hittat lösningar! Här kan vi samlas. För deras skull, de som är så centrala i våra liv - våra barn.

Klicka på knappen Forum till vänster så är du igång, eller registrera direkt! Som registrerad kan du skriva egna och svara på andras inlägg, och se många fler avdelningar.

Vill du bara ta kontakt med forumet? Klicka här.
Skola-logga
Many are wondering about how our school system developed into what it is today. The debate is ongoing in the media. Is it a failure? Does it need reform or revolution?

Finally we can share our thoughts and wonderings about the concept of school - in one place.

Why did things go this way? Is school something different that what we have believed? Are there alternatives? What does the Government say and think - and what role should it play? How have other families done? Can we change the way things are today, or must we abandon a sinking ship?

Welcome, all of you who feel this way - and you who already know and understand, you who have found solutions! Here we can gather. For their sake, the ones that are so central in our lives - our kids.

Click on the Forum button to the left, or register now! When registered, you can write your own and answer other's posts, and see more departments.

Do you only want to get in touch with the Forum? Click here.
Om du vill diskutera vad skol-systemet är, varför det är som det är, och varför det fungerar som det gör - och göra någonting, för dina barn eller generellt - då har du kommit till rätt ställe!
If you want to discuss what the school-system is, why it is the way it is, and why it works the way it does - and want to do something for your kids or generally - then you have come to the right place!
Vad är hemundervisning?
Faktablad om hemundervisning
Ladda ner och läs! Klicka!


Och - vad säger lagen?
Vill du bli bekant med vad lagen säger om det som kallas "undervisning på annat sätt"? Det är vad he
mundervisning är i lagens mening.
Klicka på länken nedan, så ser du en lista på de juridiska dokument som du bör känna till. I de flesta dokumenten är texten som berör hemundervisning rödmarkerad.
Klicka för att se lagtexterna!
What is home-education?

What does Swedish law say?
If you want to familiarize yourself with what home-education is, according to the law - click on the link below, and you will see a list of the legal documents that pertain to it. In most of the documents, the text regarding "education in other ways" is marked with red.

Click to see the documents!

Senaste publika inlägg:
Recent public posts:


Warning: include(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/grse/public_html/skola/index.php on line 345

Warning: include(http://www.skola.gr8.se/forum/extern.php?action=new&show=8): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/grse/public_html/skola/index.php on line 345

Warning: include(): Failed opening 'http://www.skola.gr8.se/forum/extern.php?action=new&show=8' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home/grse/public_html/skola/index.php on line 345
Forum info:

Warning: include(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/grse/public_html/skola/index.php on line 348

Warning: include(http://www.skola.gr8.se/forum/extern.php?action=stats): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/grse/public_html/skola/index.php on line 348

Warning: include(): Failed opening 'http://www.skola.gr8.se/forum/extern.php?action=stats' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home/grse/public_html/skola/index.php on line 348


Warning: include(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/grse/public_html/skola/index.php on line 350

Warning: include(http://www.skola.gr8.se/forum/extern.php?action=online): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/grse/public_html/skola/index.php on line 350

Warning: include(): Failed opening 'http://www.skola.gr8.se/forum/extern.php?action=online' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home/grse/public_html/skola/index.php on line 350

Söker du efter något som kan finnas här i Forumet...? •• Searching for something that might be in the Forum...?

Sök på hela Skola-sajten! •• Search the whole School site!